دانلود پاورپوینت آموزشی درسی ویژه کلاس اول تمام کتابها کامل ۴۷۶ اسلاید

جمعه 21 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 18:02

دانلود پاورپوینت آموزشی درسی ویژه کلاس اول تمام کتابها کامل ۴۷۶ اسلاید

حجم فایل ۱۴۰ مگابایت

فهرست محتوا

 

 

دانلود پاورپوینت آموزشی درسی ویژه کلاس اول مبحث نگاره ها کامل ۹۷ اسلاید

نگاره ۱و۲و۳کلاس اول ۲۵ اسلاید

نگاره ۴و۵و۶ کلاس اول ۲۸ اسلاید

نگاره ۷و۸و۹و۱۰ کلاس اول ۴۴ اسلاید

دانلود پاورپوینت آموزشی درسی ویژه کلاس اول مبحث نشانه ها کامل ۶۸ اسلاید

نشانه آا و ب ۷ اسلاید

نشانه های اَ ـَ و د ۸ اسلاید

نشانه های او و-تـ ت ۷ اسلاید

نشانه های ایـ یـ ی ای - ز ۷ اسلاید

نشانه های پـ پ - گـ گ ۷ اسلاید

نشانه های ر - نـ ن ۸ اسلاید

نشانه های فـ ف - خـ خ ۹ اسلاید

نشانه های قـ ق- لـ ل ۸ اسلاید

نشانه های مـ م -سـ س ۷ اسلاید

دانلود پاورپوینت آموزشی درسی ویژه کلاس اول درس ریاضی ۱۹۶ اسلاید تمام کتاب کامل

درس یک ۱۰ اسلاید درس دو ۱۰ اسلاید درس سه ۲۲ اسلاید درس چهارم ۱۲ اسلاید درس پنجم ۱۰ اسلاید درس ششم ۹ اسلاید درس هفتم ۱۰ اسلاید درس هشتم ۱۱ اسلاید درس نهم ۹ اسلاید درس دهم ۱۱ اسلاید درس یازدهم ۹ اسلاید درس دوازدهم ۹ اسلاید درس سیزدهم ۹ اسلاید درس چهاردهم ۱۰ اسلاید درس پانزدهم ۹ اسلاید درس شانزدهم ۶ اسلاید درس هفدهم ۷ اسلاید درس هجدهم ۷ اسلاید درس نوزدهم ۸ اسلاید درس بیستم ۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت آموزشی درسی ویژه کلاس اول درس علوم ۱۱۵ اسلاید تمام کتاب کامل

بخش یک زنگ علوم ۱۰ اسلاید بخش دو دنیای جانوران ۷ اسلاید بخش دو دنیای گیاهان ۸ اسلاید بخش دو سالم باش، شاداب باش ۱۰ اسلاید بخش دو سلام، به من نگاه کن ۸ اسلاید بخش سه زمین خانه خاکی ما ۱۳ اسلاید بخش سه زمین، خانه‌ی پر آب ما ۸ اسلاید بخش سه زمین، خانه‌ی سنگی ما ۷ اسلاید بخش چهار آهن ربای من ۱۰ اسلاید بخش چهار از خانه تا مدرسه ۱۶ اسلاید بخش چهار دنیای سرد و گرم ۱۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت آموزشی درسی ویژه کلاس اول تمام کتابها کامل ۴۷۶ اسلاید