محصولات ویژه

تعیین بهترین تاریخ حجامت

چهارشنبه 10 شهریور‌ماه سال 1395 ساعت 16:27
تعیین بهترین تاریخ حجامت

تعیین بهترین تاریخ حجامت

در طول یکسال حدود 50روز جهت انجام حجامت طبق تقویم حجامت مناسب می باشد ولی برای هر فرد حداکثر سه یا چهار روز بهترین تاریخ در طول یکسال شمسی می تواند باشد. ...