مقاله نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد مقاومتی (57صفحهdoc)

پنج‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 21:05
مقاله نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد مقاومتی (57صفحهdoc)

مقاله نقش نیروهای نظامی و مسلح در اقتصاد مقاومتی (57صفحهdoc)

فهرست مطالب فصل اول:کلیات تحقیق 1 مقدمه 2 تعریف مفاهیم و اصطلاحات 4 مبانی نظری: مؤلفه ها و عناصر اقتصاد مقاومتی 5 نیروی نظامی 6 فصل دوم:اقتصاد مقاومتی 8 مفهوم اقتصاد مقاومتی 9 فلسفه طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی 11 تحریم 12 تاریخچه تحریم آمریکا علیه ایران 12 نتایج نهایی ...