محصولات ویژه

دوره روانشناسی ثروت ۳ (کسب و کار فوق العاده)

یکشنبه 19 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 20:12


دوره روانشناسی ثروت ۳ (کسب و کار فوق العاده)

دوره روانشناسی ثروت ۳ (کسب و کار فوق العاده)

ماجرای تاکسی پیکان دنده آرژانتینی بدون کولر من و دردسرهایی که به عنوان یک راننده تاکسی در بندرعباس داشتم، برای بسیاری از شما آشناست و حتی همان چیزی که روزی واقعیت انکار ناپذیر زندگی zwnj;ام بوده، گاه به موضوعی طنز آمیز در فایل zwnj;هایم بدل می zwnj;شود. من همان فرد با چنین گذشته zwnj;ی ...