محصولات ویژه

جهانی شدن و نقش دین

شنبه 10 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 12:28


مقاله6_جهانی شدن و نقش دین

مقاله6_جهانی شدن و نقش دین

فصل اول طرح مسئله با توجه به تحولات جهانی خصوصاً در سه دهه اخیر و ابعاد و فرایند جهانی شدن می zwnj;توان به صراحت اذعان داشت که این پدیده جهانی شدن در اثر گسترش ابداعات بشری و توسعه پدید آمده است و نظام zwnj;ها و روابط جدیدی در عصر حاضر شکل گرفته و نظریات و مکاتب مختلفی را به وجود ...