محصولات ویژه

هوشمندسازی ساختمان بر مبنای پروتکل LonWork

جمعه 17 دی‌ماه سال 1395 ساعت 20:00
هوشمندسازی ساختمان بر مبنای پروتکل LonWork

هوشمندسازی ساختمان بر مبنای پروتکل LonWork

این پروژه ی پایانی شامل 3 فصل بر مبنای فهرست زیر می باشد. و شامل 106 صفحه می باشد و تایپ آن به صورت روان و بدون اشکال انجام شده است و یک پروژه ی پایانی مقبول محسوب می شوذ. از این که نتیجه ی تحقیقات خود را در اختیار شما قرار می دهیم خرسندیم فصل اول : خانه هوشمند و ویژگی های آن ...