محصولات ویژه

گزارش کارآموزی مجتمع فولاد مبارکه

سه‌شنبه 7 دی‌ماه سال 1395 ساعت 21:52


گزارش کارآموزی مجتمع فولاد مبارکه

گزارش کارآموزی مجتمع فولاد مبارکه

فهرست فصل اول 1-1آشنائی بامجتمع فولادمبارکه 3 1-2 سیکل تولید فولاد مبارکه 5 فصل دوم 2-1 توزیع انرژی الکتریکی درفولادمبارکه 24 2-2 سیستم توزیع انرژی الکتریکی 26 2-3 استفاده ازsvc برای جبرانسازی 28 2-4 تجهیزات 33 2-5 سیستم سوپروایزری 34 2-6 کنترل وحفاظت 35 2-7 خطوط انتقال 37 2-8 نیروگاه داخلی ...