X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

محصولات ویژه

book پول پول پول پول پول

جمعه 7 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 15:11


E book پول پول پول پول پول

E book پول پول پول پول پول

پیشگفتار زمانھ ، تغییر کرده است . دوره مشاغل ثابت و مادام العمر ، سپری شده است . ھر روز شاھداخراج بسیاری از کارگران و کارمندان ھستیم . سؤالی کھ امروز فکر جوانان ما را بھ خود مشغول کرده ، این است کھ : (( آیا دیگر می توان بھ چتر حمایتی دولت ھا اعتماد کرد ، در حالی کھ آنھاخود در ھزار ...